Οι αξίες μας.....

Να προσθέτουμε αξία   στους άλλους.


Να θέτουμε υψηλά στάνταρ για τον εαυτό μας.


Να ζούμε καθημερινά με στόχο την εκπλήρωση του σκοπού μας.

Να βάζουμε τους ανθρώπους πρώτα.


Να έχουμε θετική στάση και νοοτροπία.Να κάνουμε την διαφορά στις ζωές των άλλων.

Να αναπτυσσόμαστε καθημερινά.Να εξοπλίζουμε και να εκπαιδεύουμε τους άλλους. 


Να είμαστε το παράδειγμα.Να είμαστε σημαντικοί.