Όραμα


Η «Ηγεσία είναι επιρροή» και καμία επιχείρηση ή οργανισμός, όπως λέει ο κορυφαίος σε θέματα ηγεσίας John C Maxwell, δεν έχει αρκετούς ηγέτες.

Η πρώτη φάση του οράματος  μου είναι τα επόμενα 5 χρόνια ,να δημιουργήσω μία ομάδα επίλεκτων συνεργατών που θα μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες ,με στόχο την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, και την ανάδειξη νέων ηγετών σε  επιχειρήσεις και οργανισμούς, που θα ζητήσουν την βοήθεια μας.

Η δεύτερη φάση είναι η δημιουργία του Youth Leadership Program, ενός μη κερδοσκοπικού προγράμματος  που ως στόχο θα έχει, την εκπαίδευση, την διδασκαλία και την ενδυνάμωση  παιδιών και των γονέων τους, σε θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και αυτοεκτίμησης.