Σεμινάρια-Εκπαιδεύσεις

"It's what you learn after you learn it all that counts". 

John Wooden

Στην ZN Solutions πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο για να έχουμε μια επιτυχημένη πορεία , που πάρα πολλοί άνθρωποι αγνοούν ή ίσως δεν του δίνουν την πρέπουσα σημασία.


Η επιτυχημένη πορεία, εκτός από τον παράγοντα της προσωπικής ανάπτυξης, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την γνώση

Για να κάνουμε την δουλειά μας καλά, θα πρέπει να έχουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες, για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της θέσης. Εάν είμαστε προγραμματιστές, πρέπει να γνωρίζουμε τις «γλώσσες» με τις οποίες εργαζόμαστε. 

Αν είμαστε επιχειρηματίες, πρέπει να γνωρίζουμε την αγορά μας και πώς να την εξυπηρετήσουμε. Εάν είμαστε δικηγόροι, πρέπει να έχουμε πλούσια γνώση της νομοθεσίας.

Ο δεύτερος πυλώνας, είναι η εξέλιξη.

Και αυτό απαιτεί την μετά-γνώση. Δηλαδή την επικαιροποίηση της γνώσης. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο. Κάποιοι θεωρούν ότι έχουν την γνώση που χρειάζονται και αυτό αρκεί.

Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων & σεμιναρίων που ως στόχο έχει τη συνεχή βελτίωση των ανθρώπων και την ανάπτυξη του δυναμικού τους. 

Μάθετε πρώτοι τα νέα μας!